Een oorkonde, ook wel charter genoemd, is een schriftelijke weergave van afspraken, stammend uit de middeleeuwen. Het was in eerste instantie een plechtige tekst waarbij een vorst vrijheden of voorrechten toestond.

Bron: Antwerpen Morgen