Nu aan het laden
×

Circumvallatielinie

Circumvallatielinie

Een circumvallatielinie is een door de belegeraar van een vesting rondom zijn belegeringswerken en kampementen aangelegde kring van loopgraven, schansen, batterijen en grachten, met het doel de bevoorrading en pogingen tot ontzet van de belegerde vesting tegen te gaan.

contravallatielinie
circumvallatielinie (a) en contravallatielinie (b) rond een belegerde vesting

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

You cannot copy content of this page