Een contrescarp is een tegenover de escarp gelegen en soms bekleed talud, ook wel buitengrachtsboord; de buitenwaarts ervan gelegen bedekte weg en het glacis worden soms ook tot de contrescarp gerekend.
afb.01kl

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie