Nu aan het laden
×

Coöperatie De Hoop

Coöperatie De Hoop

Coöp. winkelvereeniging

Coöp. winkelvereeniging “De Hoop” & R.K. Werkliedenvereeniging Bron: Public Domain

Coop “De Hoop” is gesitueerd aan de herungerweg 22 te Venlo. Het is in 1917 gebouwd door architect H. Rijven. Het is een vakbondsgebouw voor de katholieke arbeiders in de stad en bood onder andere plaats aan een gezellenhuis, winkel, café en aalmoezenierswoning.

Bron: Limburger koerier 29-03-1932

Bron: Limburger koerier 29-03-1932

Coop ‘De Hoop’ is opgericht op 5 mei 1914 door de R.K. werkliedenvereniging in Venlo. Deze coöperatie had als doel de leden door middel van gezamenlijke inkoop tegen lage prijzen brood, levensmiddelen en goederen te leveren. De winkel van de coöperatie was bij oprichting gevestigd aan de Bolwaterstraat te Venlo.
Het ledental van de coöperatie, bij de start ongeveer zestig, groeide gestaag en bedroeg in april 1915 al 150. Ondanks de tegenwerking van de middenstand kwam de nieuwe organisatie tot grote bloei. Het produktaanbod werd al snel uitgebreid en de omzet steeg. Daardoor was ruimere en betere huisvesting nodig. Die kwam er met de bouw van het Bondsgebouw aan de Herungerweg. Maar ook de opening daarvan in 1917 bood weinig soelaas. Al snel moesten er filialen worden gesticht.
In 1917 splitsten de Blerickse leden zich af en richten een eigen coöperatie op, genaamd Coöperatie Ons Vertrouwen.
In april 1931 fuseerden beiden coöperaties met elkaar.
In 1939 is er een gedenkboek uitgegeven met de titel “Coöperatieve Verbruiksvereniging “De Hoop” u.a. Venlo, 1914-1939″ door drukkerij Drukkerij Smits & Pennarts.
Het gebouw van de coöperatie aan de herungerweg heeft in de jaren ’60 dienst gedaan als expositieruimte.
In 2010 is Woonwenz begonnen met de restauratie en herbestemming van het bondsgebouw. Hierbij kwamen oude glas in lood ramen te voorschijn die hersteld zijn. In 2011 zijn de appartementen in het gebouw in gebruik genomen.

Beeldmateriaal van binnen:

Martin Brouwers aan het werk, Coop ‘De Hoop  Bron: Privécollectie familie Brouwers

Coop ‘De Hoop’  Bron: Privécollectie familie Brouwers

Coop ‘De Hoop’ Etalage, prijs gewonnen? Bron: Privécollectie familie Brouwers

Bakkersoven Coop ‘De Hoop’ Bron: Privécollectie familie Brouwers

Kruideniersafdeling Bron: Privécollectie familie Brouwers

Textiel en Linnen afdeling Coop de Hoop Bron: Privécollectie familie Brouwers

You cannot copy content of this page