Een corps de garde is een al dan niet versterkt wachtgebouw in een vesting. Dit werd in het Nederlands verbasterd tot kortegaard.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie