Een coupure is een doorsnijding of doorgraving in een vestingwal of -muur of van een inundatiekering.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie