De Daeltoren was een van de twee grote pulvertorens in de vestingwerken van Venlo.

De toren bevond zich aan de noordoostelijke zijde van de stadsmuur, ter hoogte van de Martinuskerk. De herkomst van de naam Daeltoren ligt in het naast de kerk gelegen kerkhof, Ingen Dael (middelnederlands: in het dal) genaamd, alsmede de kapel die er lag: de Daelkapel, welke tegen het einde door het Akkermansgilde werd gebruikt. Het is echter niet duidelijk waarom hier van een dal wordt gesproken, aangezien zowel kerk als kerkhof in het hoogste deel van de stad lag.

Wel is bekend dat, tijdens de ontmanteling van de vestingwerken per Koninklijk Besluit van Willem III der Nederlanden in 1867 heeft plaatsgevonden. Daarmee werd ook de Daeltoren gesloopt.

Tegenwoordig herinnert alleen nog de Ingendaelstraat aan de voormalige vestingtoren.

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.