Defilement betekent het tegen vijandelijk vuur en waarneming gedekt zijn van een vestingwal of -muur (escarp) door de contrescarp, de voorliggende werken of het terrein.

Geef een reactie