Del Monte is een gemengd zangkoor in Venlo.

Het Venloos Gemengd Koor ‘Del Monte’ werd op 6 november 1954 opgericht en kwam voort uit het kerkkoor van de Don Boscoparochie en de operette-vereniging van Sjir Titulaer. Het koor ontleende zijn naam aan het feit dat veel leden afkomstig waren uit de omgeving van de Maagdenberg en de Leutherberg, en dus letterlijk het koor van de berg is.

‘Del Monte’ staat vanaf 1971 onder leiding van dirigent Gerard Franck. Het koor zingt zowel zeer oude (vanaf de vroege middeleeuwen) als zéér nieuwe werken.

Bron: Venloclopedie

Geef een reactie