Een devotieprentje, heiligenprentje of santje is een prentje met een weergave uit het christendom. Op deze prenten worden goddelijke figuren zoals Jezus, Maria of een andere heilige weergegeven maar ook religieuze taferelen. Er werd vaak een kleine tekst toegevoegd, zoals een gebed op de achterzijde van de prent.