De Doyerensmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Rosariumbuurt in de binnenstad van Venlo.

De precieze locatie is af te lezen op de kaart van Joan Blaeu uit 1652. De molen lag aan de buitenzijde van de vestingwerken, ter hoogte van het latere Fort Beerendonck. In feite lag de molen op een kleine halve maan in de buitenste gracht rondom de stad.

Vermoedelijk dateert de molen uit de 16e of 17e eeuw. De molen werd aangedreven door het water uit de Helbeek. De molen zorgde voor waterafvoer aan de noordzijde van de vesting naar de Maas. Daarnaast werd de molen gebruikt als korenmolen.

Status: verdwenen

 

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6; Venlo, gemeentearchief Venlo)

Geef een reactie