Met fortificatie kan worden bedoeld:

1. verzamelnaam voor (permanente) verdedigingswerken

2. het aanleggen van (permanente) verdedigingswerken

3. kennis en kunde voor de bouw van verdedigingswerken

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie