Frederik Hendrik Kazerne, Legeringsgebouw
Frederik Hendrik Kazerne, Legeringsgebouw. Bron: Ansichtkaart eigen collectie

De Frederik Hendrik Kazerne in Venlo, genoemd naar Frederik Hendrik de stedendwinger, zoon van prins Willem van Oranje, was een Infanteriekazerne en werd tussen 1911 en 1913 gebouwd. De bouwkosten bedroegen circa 750.000 gulden.

Beginjaren

Het kazernecomplex, dat op 3 november 1913 in gebruik werd genomen, bestond uit een groot wachtgebouw, vier grote troepengebouwen (Wilhelmina, Helena, Paulina en Maria), een keuken, excercitieloodsen, gymnastieklokalen, een badinrichting en stallen voor de paarden van de bereden officieren. De kazerne werd gebouwd op de plaats van het voormalige Fort Sint-Michiel.

Op 3 november betrokken de mannen van het 2e Regiment Infanterie de Frederik Hendrikkazerne. Een kleine twee jaar later werd aan de achterzijde van het kazernecomplex het militaire hospitaal geopend. Na de totstandkoming van de kazerne vestigden zich veel beroepsmilitairen in stadsdeel Blerick. De Michelskazerne werd op 24 december 1934 omgedoopt in de Frederik Hendrik Kazerne.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de kazerne in gebruik bij de Duitse bezetter en werden diverse gebouwen beschadigd. Direct na de bevrijding zat in de kazerne een honderdtal SS-krijgsgevangenen vast. In 1946 konden Nederlandse troepen weer gebruik maken van de kazerne en begonnen de herstelwerkzaamheden.

Reorganisatie

Op 1 juli 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers in de kazerne gelegerd, dat de traditie van het 2e Regiment Infanterie voortzette. Drie jaar later kreeg, als gevolg van een reorganisatie bij de Koninklijke Landmacht, de Infanterie Rijschool een plaats in de Venlose kazerne. Deze bood toen onderdak aan de Limburgse Jagers, de chaufeursopleiding en Stoottroepen, samen goed voor meer dan duizend militairen. De rijschool werd in de jaren die volgden steeds belangrijker en bepaalde vanaf het einde van de jaren zestig het karakter van de kazerne. Iedere maand kregen een paar honderd dienstplichtigen in de Venlose kazerne een rijopleiding en een algemene militaire opleiding.

Toekomst

Intussen zijn de militairen geheel uit Venlo verdwenen. In 2002 vertrok de laatste militair uit Venlo en werd de kazerne in 2007 gesloten. Het terrein werd wederom door de gemeente Venlo gekocht. In de zomer van 2016 werden alle kazernegebouwen die geen rijksmonumentale status hadden, aangemerkt tot gemeentelijk monument. In gebouw I zit inmiddels Stichting Ons Fort en op het kazerneterrein is men nog volop bezig met archeologisch onderzoek en explosieven onderzoek. Daarnaast wordt het terrein geschikt gemaakt voor het leisure dome dat er moet komen.

 

Status: diverse gebouwen aangewezen als Rijksmonument overige gebouwen als gemeentelijk monument.

 

Geef een reactie