Nu aan het laden
×

Gasfabriek

Gasfabriek

De gasfabriek werd in 1862 gebouwd op de vestinggrond tegenover de Gelderse poort. Voor de exploitatie verleende het stadsbestuur tot 1882 een concessie aan Felix Tonnar uit Dülken. De gasfabriek zorgde voor de verlichting van straten en pleinen door middel van steenkoolgas. De komst van de gasfabriek luidde het einde in van de olielampverlichting. In 1886 nam de gemeente de gasfabriek voor 20.000 gulden over. De capaciteit van de fabriek werd uitgebreid en steeds meer huizen en fabrieken kregen een aansluiting op de gasverlichting. Vele jaren was er sprake van verplaatsing van de gasfabriek naar een terrein buiten het centrum, maar telkens werd de nieuwbouw uitgesteld in verband met de verwachte komst van het elektrisch licht. In 1912 werd met de levering van stroom daadwerkelijk een aanvang gemaakt en langzaam maar zeker gingen vele licht- en krachtverbruikers over tot aansluiting op het elektriciteitsnet. In 1930 werd in Genooi een nieuwe gashouder gebouwd (ditmaal zonder eigen gasproduktie, maar met gas uit de Staatsmijn Maurits. Pas in 1965 werd overgeschakeld op aardgas). In 1931 werd de oude gasfabriek afgebroken.

Bron: Venloclopedie

You cannot copy content of this page