Toen Blerick bij Venlo kwam zijn er verschillende straatnamen gewijzigd, dit omdat men geen dubbele straatnamen in dezelfde gemeente wilde hebben.

Hieronder de oude benamingen met de nieuwe benamingen, daterend uit 1941

Markt werd omgedoopt in St. Antoniusplein.
Brugstraat werd omgedoopt in Frederik Hendrikstr.
Schoolstraatje werd omgedoopt in St. Hubertusstraat.
Julianastraat werd omgedoopt in Van Bornestraat.
Broekstraat werd omgedoopt in Pepijnstraat.
Stationstraat werd omgedoopt in Graaf van Loonstraat.
Kl. Lambertusstraat werd omgedoopt in Maasveldstr.
Nieuwstraat werd omgedoopt in Schenck van Nydeggenstraat.
Spoorstr. werd omgedoopt in Fort St. Michielstraat.
Hoogeweg werd omgedoopt in Sebastiaansweg.
Kerkhofweg werd omgedoopt in Van Stockhemstraat.
Kranenveldweg werd omgedoopt in Van Boerlostraat.
Groote Molenstraat werd omgedoopt in Averbodestr.
Kl. Molenstraat werd omgedoopt in Tiendstraat.
Kl. Steegstraat werd omgedoopt in Witheerenstraat.
Begijnegang werd omgedoopt in Rutgerusgang.
De zuidelijke weg van de Molenbosschen werd omgedoopt in Romeinenweg.
Mariastraat werd omgedoopt in Pastoor Goosenstraat.
Havenstraat werd omgedoopt in Victor de Steursstraat.
De Maasstraat werd omgedoopt in De Helling, terwijl eveneens kwam te vervallen de benaming Groote voor de Lambertusstraat en de Steegstraat.
Men zal in het vervolg alleen spreken, van Lambertusstraat en Steegstraat.