Het Goossensgoed is een verdwenen boerderij in Belfeld.

De boerderij bestond in ieder geval al in 1675. Op 18 november van dat jaar vindt de verkoop naar volmacht van de schepenen van Belffelt plaats van een huis, hof en landerijen, met een totale oppervlakte van circa 16 morgen. Vervolgens komt het goed nogmaals voor in een akte uit 1699, waarin de schepenbank van Beesel en Belfeld de overdracht goedkeurt van seeckeren bouwhoff aent Loo tot Belfelt gelegen, genoempt Goessens goet.

Wanneer de boerderij is verdwenen, is vooralsnog niet bekend.

Status: verdwenen

Geef een reactie