Engelen van de grafkapel van de familie Steegh
1955 Grafkapel familie Steegh

De familie Steegh heeft in Villa Arthur gewoond. De grafkapel stond op het kerkhof naast de Antonius van Paduakerk. De kapel zelf is afgebroken. De engelen zijn niet meer aanwezig. Ondergrondse grafkelder zou nog wel aanwezig en toegankelijk zijn.

Misdienaars van de Antonius van Paduakerk bij de grafkelder van de familie Steegh.