De periode van de Grieken en Romeinen oftewel tijdvak 2 loopt van 3000 voor Christus tot 500

Romeins Blariacum

Er zijn aanwijzingen dat het Romeins Blariacum ter hoogte van het huidige Blerick gelegen heeft. Diverse archeologische vondsten wijzen eveneens op de aanwezigheid van de romeinen te Blerick.

IJzerttijd

Geef een reactie