Grieks vuur is een hevig brandbaar en moeilijk uitdoofbaar strijdmiddel. Het kon op water drijvend worden toegepast.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie