Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd. Dat kan een heemtuin, de groenaanleg op een oude begraafplaats, een kloostertuin of het groen op verdedigingswerken zijn.

Daarnaast zijn er losstaande objecten die als groen erfgoed aangemerkt kunnen worden, denk hierbij aan erfafscheidingen in de vorm van hagen, poelen, bomenlanen en zelfs losstaande bomen.

Groen erfgoed is dus iets anders dan een gebouwd monument (ook wel rood erfgoed genaamd), een historisch interieur (“gouden” erfgoed) of een archeologisch monument. Het is ook geen natuurlijk gevormd landschap, maar juist cultuurlandschap dat wil zeggen dat het door mensen bedacht en aangelegd is.

Geef een reactie