De groenmarkt oftewel de kleine markt ligt aan de achterzijde van het huidige stadhuis, oftewel het Steenen Huis.

Groenmarkt
Groenmarkt, de panden rechts op de foto zijn allemaal gesloopt voor de aanleg van de St. Jorissstraat. Foto dateert uit 1907.