Nu aan het laden
×

Grote Beek

Grote Beek

De Grote Beek is een straat in het Venlose binnenstadskwadrant Klein Italië.

Historisch gezien lag de Grote Beek echter op een andere plaats dan tegenwoordig. Het was een gracht in de Nederlandse plaats Venlo, die binnen de stadsmuren aan de oostzijde van de stad richting het zogenaamde Cruys liep, om vervolgens via de stadsmuur aan de westzijde in de Maas te stromen. Tegenwoordig heet dit de Parade.

De gracht stroomde de stad binnen ter hoogte van de Keulsepoort en liep tot de Lohofstraat parallel met de buitengracht. Vanaf de Lohofstraat boog de gracht richting het Cruys. Wanneer de gracht precies is aangelegd, is niet overgeleverd.

In de achttiende eeuw werd de gracht gedempt en in de tweede helft van die eeuw werd over dezelfde lengte de Parade aangelegd. De straat kreeg die naam toen Napoleon Bonaparte de stad innam, en een grote troepenmacht over die straat richting stadhuis marcheerde. Rond dezelfde tijd kreeg het traject van de Cedronsbeek vanaf het punt dat die beek de stad binnenstroomde ook de naam Grote Beek. Deze heette aanvankelijk Weystraat, en werd in 1438 veranderd in Beekstraat. Om verwarring te voorkomen met de elders gelegen Grote Beick, werd deze naam al snel veranderd in Kleine Beekstraat, en dus vanaf de Napoleontische tijd gesplitst. Ook deze beek is intussen drooggelegd en bestraat.

De straat aan de zuidzijde van de stad, die van de Nieuwstraat liep tot aan de Kwartelenmarkt, draagt nog steeds die naam. In de 19e eeuw is de straat echter in tweeën gesplitst, waarbij het oostelijke deel Kleine Beekstraat kreeg, en het westelijk Grote Beekstraat is blijven heten. De twee straten komen tegenwoordig bijeen bij het Vleesplein/Vleesstraat.

You cannot copy content of this page