Een halve maan is een in de hoofdgracht gelegen buitenwerk van een vesting, dienende tot dekking van de saillant van een bastion of ravelijn. De benaming is ontleend aan de naar binnen gebogen achterzijde (keel). Deze naam wordt soms ten onrechte gebruikt voor een ravelijn.

afb.27kl
halve manen

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie