Heerlijkheid Blerick was een hoge heerlijkheid in Opper-Gelre en besloeg het gebied vanaf het huidige centrum van Blerick tot aan het huidige industriegebied Groot-Boller. Tot de tweede helft van de 17e eeuw behoorde Blerick tot het Land van Kessel. Daarna ontstond de heerlijkheid.

Schenck van Nijdeggen

Waarschijnlijk waren leden van de Blerickse tak van het geslacht Schenck van Nijdeggen de eerste heren van Blerick. De familie bewoonde al vanaf 1569 het kasteel Boerlo, toen een telg uit dit geslacht trouwde met een telg uit het geslacht Van Kessel. Deze laatste had het kasteel als leengoed gekregen van de Hertog van Gelre.

Van Laer

De Schencks bleven heren van Blerick tot 1674, toen Johannes Godefridus Adamus van Hasselholt, genaamd Stockhem de Heerlijkheid Blerick kocht van koning Karel II van Spanje. Deze laatste zat destijds in geldnood en verkocht daarom een groot aantal bezittingen, vooral in de Zuidelijke Nederlanden. Van Stockhems dochter Alexandrina trouwde met Johan Bertram van Laer, die na de dood van zijn schoonvader in 1677 heer van Blerick werd.

Romer en Ruys

In 1679 werd de Heerlijkheid Blerick opgesplitst, waarbij de Schencks een grote rol speelden. Vanaf dat jaar werd Joannes Adrianus Romer, die gehuwd was met een dochter uit het geslacht Schenck, als een van de heren van Blerick genoemd. Hij bewoonde echter niet het kasteel zelf, maar de in de nabij het kasteel gelegen kasteelboerderij. Zijn weduwe beleende na zijn dood in 1716 haar zoon Joannes Jacobus Reinier met deze helft. Toen deze in 1721 al tamelijk jong stierf, ging de halve heerlijkheid naar Franciscus Gerardus Ruys.

Einde van de Heerlijkheid

Aldus bleef de heerlijkheid tot 1792 een gesplitste heerlijkheid, de helft in bezit van de familie Ruys die op het kasteel Boerlo woonde, de andere helft van de familie Van Laer die op de Heershof (ook wel Laerhof genoemd) woonde. Op dat moment brak de Franse tijd aan en vervielen alle feodale rechten. Beide families bleven elkaar nog wel lange tijd bevechten om de alleenheerschappij, maar zonder succes. Zelfs een huwelijk tussen Clara Ruys en Carolus van Laer mocht niet baten.

Geef een reactie