Nu aan het laden
×

Heerlijkheid Wylre

Heerlijkheid Wylre

De heerlijkheid Wylre was een kleine heerlijkheid tussen de stad Venlo en de heerlijkheid De Munt.

Omschrijving

De heerlijkheid behelsde het kasteel Wylre, de Wylrehof, de Hulsterhof, een molen, een broek, twee halve distelmolens, enkele bijgebouwen en een aantal morgen akkerland. Het goed strekte zich in noordelijke richting zelfs uit tot aan de Scholmanshof en in oostelijke richting tot aan de steilrand.

Bewoners

Het kasteel werd gebouwd door de adellijke familie Van Wylre, die het enige tijd in bezit had. In 1480, tijdens een van de twee belegeringen van Venlo in dat jaar, vestigden de Engelsen zich op het landgoed, op kosten van de eigenaar. Toen zij het landgoed, en daarmee ook Venlo, verlieten, staken zij zowel het kasteel als de twee hoeven evenals de molen in brand, nadat zij eerst al het kaphout en het koren op het goed hadden weggevoerd.

Enige tijd later ging het landgoed over op de familie Van Nyvenheim. Nicolaas van Nyvenheim, pastoor van Kaldenkerken, liet door Willem Vinck in 1540 het hele goed Wylre, inclusief alle bezittingen, aan de armen van Venlo schenken, terwijl hij al zijn bezittingen in het kerspel Tegelen en in het gericht van Venlo liet schenken aan de stad, doch eveneens ten behoeve van de armen.

Bronnen:

* Leenboek van Wylre (Gemeentearchief Venlo)

* W.J.F. Thijs, Archeologisch onderzoek Ariënsstraat 100 Tegelen (Geldermalsen 2010)

* W. Roessingh, Middengebied Venlo-Tegelen (Amersfoort 2006)

* B. Duckers & B. Klück, Bouwhistorische opname Hulsterhof Venlo (Venlo, 2009)

* G.R. Ellenkamp & C.C. van Dijk, Plangebied woonwagenlocatie Hagerhofweg (Weesp 2010)

* A.H. Schutte, Venlo-Hulsfort, inventariserend veldonderzoek (Amersfoort 2004)

You cannot copy content of this page