De Heershof is een monumentale kasteelboerderij in het dorp Boekend.

Andere benamingen voor de boerderij in het verleden waren Hirschhof, Laarhuis of Laerhof. Deze laatste naam verwijst naar de adellijke familie Van Laer.

De boerderij is een zogenaamde kampboerderij die in de archeologie als basistype van agrarische stichting wordt gezien. De boerderij is dichtbij de huidige A73 gelegen, aan het Koelbroek, een oude meander van de Maas uit het Pleistoceen. Een zijarm van dit Koelbroek is de Egerbosbeek. Deze stroomt tegenwoordig nog steeds langs de boerderij.

Wanneer de boerderij is gebouwd is niet helemaal duidelijk. Wel is bekend, dat er in de 17e eeuw bij de boerderij een kasteel werd gebouwd. Het gehele complex kwam op het einde van de 17e eeuw in bezit van de Van Laers. In 1679 brandde de hof af, maar werd met behulp van familie weer opgebouwd. Intussen is de hof verdwenen, maar het is niet duidelijk hoe en in welk jaar. De boerderij is het enige wat is overgebleven en wordt nog altijd bewoond.

Naast woonhuis voor de Van Laers werd het goed tussen 1500 en 1800 gebruikt voor het innen van belastingen, hetzij in geld, hetzij in goederen. Ook werden soms diensten van de burgers gevraagd. Daarnaast werd op het landgoed recht gesproken, zij het in lagere vorm.

 

Status: gemeentelijk monument

Geef een reactie