De Heilige Geeststraat is een oude straat in het Venlose binnenstadskwadrant Klein Italië.

Locatie

De straat loopt in westelijke richting van de Vleesstraat tot aan de Jodenstraat.

Ontstaansgeschiedenis

De Heilige Geeststraat kwam tot stand in de Late Middeleeuwen, waarschijnlijk in de 14e of 15e eeuw, nadat het toenmalige bestuur had besloten dat er een verbinding moest komen tussen de Vleesstraat en de Jodenstraat. Beide straten waren behoorlijk lang, en tot op dat moment bestond er geen directe verbinding tussen.

Naamgeving

De straat is vernoemd naar het Heilige Geestklooster, dat op de hoek met de Jodenstraat lag. Het klooster werd tot 1797 bewoond door de zusterorde van de Norbertinessen. Ook bevond zich ernaast de Heilige Geestkerk. Deze kerk werd later in gebruik genomen als magazijn van de Venlose drukkerij Weduwe H. Bontamps.

Geef een reactie