Nu aan het laden
×

Helbeek

Helbeek

De Helbeek was een beek in  Venlo, die in noordoostelijke richting richting Straelen en Geldern liep.

De Helbeek stroomde vroeger langs een groep moestuinen, die de naam De Hel had. Hel is waarschijnlijk uit het Kleverlands dialect, waarbij het hard of snel betekent. In het Tegels dialect heeft dit nog steeds die omschrijving. Waarschijnlijk heeft het in dit verband te maken met de grondsoort die ter plaatse lag. Het refereert dus vermoedelijk aan de harde grond.

De beek stroomde bij de huidige buurtschap ‘t Ven Venlo binnen. Via de Nieuwe weg naar Straelen en Geldern stroomde de beek vroeger bij Helpoort, via de noordelijke stadsmuur tussen Fort Ginkel en Bastion Lichtenberg door via enkele lunetten de Maas in. Doordat de Maas steevast lager lag dan deze monding, en de monding relatief klein was, maakte het water een bruisend geluid. In het Venloos heet dit broéze. De monding werd in het Venloos Broézer genoemd.

(Bronnen: Frans Hermans: Historische stedenatlas van Nederland deel 6: Venlo, Gemeentearchief Venlo)

You cannot copy content of this page