Hoeve Beerendonck was een boerderij aan de rand van de Venlose vesting.

Veel is over de hoeve niet bewaard gebleven, maar vermoedelijk moet hij aan de noordoostpunt van de stad hebben gelegen. Hoewel ook het jaartal van bouwen niet is overgeleverd, kan men aannemen dat de boerderij in ieder geval voor de bouw van de vestingwerken moet hebben bestaan.

In 1715 werd op deze hoek het Fort Beerendonck gebouwd. Logischerwijs kan men dus vaststellen dat rond diezelfde tijd de boerderij moet zijn verdwenen, zij het niet eerder.

Tegenwoordig ligt aan deze zijde van de binnenstad het verpleeghuis Beerendonck, aan de rand van het Julianapark. Of de locatie precies overeenkomt met de vroegere boerderij is niet duidelijk. De mogelijkheid bestaat dat de boerderij dichter bij de stadsmuur heeft gelegen, waar nu de Rosariumbuurt ligt.

Status: verdwenen

Geef een reactie