Hoeve Hazenkamp is een verdwenen boerderij in de huidige Blerickse wijk Hazenkamp in de Nederlandse gemeente Venlo.

 

De eerst bekende vermelding van de naam, als Haesenkamp, dateert van 1543. In die tijd is het een uitgestrekt akkerland waar rogge wordt verbouwd. Temidden van dit akkerland bevindt zich op dat moment een eenvoudige, oorspronkelijk Saksische boerderij.

 

Vanaf 1820 wordt het kamp verdeeld in Onderste en Bovenste Hazenkamp. Dit vooral vanwege het hoogteverschil binnen het gebied. Tevens wordt vanaf circa 1850 het omliggende gebied gedeeltelijk ontgonnen. De boerderij is waarschijnlijk in de late 19e eeuw verdwenen.

 

Na de Tweede Wereldoorlog wordt er in het gebied een woonwijk aangelegd, waarbij tevens de Hubertuskerk wordt gesticht en in 1954 wordt geconsacreerd.Tegenover deze kerk is in de eerste jaren van de 21e eeuw aan het Hubertusplein een zorgcomplex aangelegd, naast de nieuwbouw van een basisschool.

 

Status: verdwenen

Geef een reactie