Huize Stalberg is een van de oudste boerenhofsteden en een monumentaal pand in de Venlose Bantuin, in de wijk Stalberg aan de voet van de steilrand.

De centraal in de wijk Stalberg gelegen rechthoekige 17e-eeuwse hoeve was oorspronkelijk omgeven door een gracht. Er zijn twee versies die uitleg geven over de herkomst van de naam. De hoeve heeft haar naam gekregen vanwege de voor die tijd immense paardenstallen. De andere versie vertelt dat, enkele eeuwen daarvoor, een gerenommeerde familie geweest met dezelfde naam. Beide versies bevatten tegelijkertijd een zekere mate van waarschijnlijkheid, omdat de boerderij inderdaad paardenstallen had en de familie Van Stalbergen zich inderdaad in Venlo had gevestigd. Wellicht heeft de familie zelfs haar naam ontleend aan de plek.

Monumentale architectuur

Naast de ingang bevindt zich een laatgotische gevelsteen met het wapen van de adellijke familie Van Stalbergen. Het huis en de heerlijkheid gingen in de zeventiende eeuw over aan de magistratenfamilie Romer en kwamen in de achttiende eeuw in bezit van de in Venlo eveneens invloedrijke familie Van Varo. In het begin van de 20e eeuw werd de hoeve door nieuwe bewoners gerestaureerd, evenals aan het begin van de 21e eeuw, wederom door nieuwe bewoners.

 

Familie van Stalbergen

Gerard van Stalbergen sr. betaalde in 1389 “4 oude schilden, 23 placken en 4 deniers” om burger van Venlo te worden. Omstreeks die tijd bouwde hij ook zijn huis, Huis Stalberg. Het was al snel een belangrijk huis, omdat het huis Gerard het recht gaf “verschreven te worden onder de ridderschap van het Gelders Overkwartier” en hem toegang gaf tot de vergaderingen der edelen op de kwartiersdagen te Roermond. Op de kaart van Jacob van Deventer staat het Huis Stalberg afgebeeld.

Van StalbergenVoor informatie over de bewoners, zie:

Status: Rijksmonument

Geef een reactie