De Huzaren van Blerick is een historische vereniging in Venlo, die de historie van de Huzaren levendig wil houden.

Tussen 1816 en 1913 waren verschillende regimenten van de Huzaren in de huidige gemeente Venlo gelegerd. Deze huzaren hadden hun onderkomen aan de noordwestzijde van de binnenstad, onder andere in de Minderbroederskazerne en het Arsenaal (4e Regiment) en het Fort Sint-Michiel (2e Regiment). Zij zorgden voornamelijk voor de verdediging van de toenmalige vestingstad. Eigenlijk is de toevoeging Blerick, gezien de locatie, foutief. Het Fort Sint-Michiel is nooit Blericks grondgebied geweest. Desondanks wordt dit regiment gezien als zijnde Blericks.

In 1999 richt een groep Venlonaren deze cultuurhistorische vereniging op, gesteund door het Regiment Huzaren Prins van Oranje en het Amersfoortse Cavaleriemuseum. Middels de vereniging wil de groep een traditie van ruim 300 jaar huzaren in het algemeen, en de traditie van het 2e Regiment in het bijzonder, in leven houden. Daarnaast wil de vereniging de historie van het vroegere Fort Sint-Michiel, evenals die van de Frederik hendrikkazerne behouden middels historisch onderzoek.

De vereniging houdt huis in Hotel Wilhelmina en heeft er een eigen Regimentskamer. Daarnaast poogt de vereniging officiële gelegenheden in Blerick, als Erewacht, aan te kleden middels aanwezigheid in vol uniform.

Geef een reactie