In het Zand is een verdwenen landgoed in Geloo.

Rond 1610 doet Welken Emontz afstand van haar vruchtgebruiksrechten op het goed In gen Sande aan gen Loe. Haar kinderen droegen het goed vervolgens over aan hun halfbroer Johan Ehemontz. Ongeveer gelijktijdig droeg Lenartgen Brel zijn derde deel van het goed In den Sandt naast het goed An gen Endt over aan Johan Emontz.

In 1713 worden door broer en zus Van Afferden twee goederen, genaamd de Crouwel en Cockersen Hoven onder Sevenum verborgd aan hun broer’s schoonzoon, waarbij deze op zijn beurt zijn drie Belfeldse bouwhoven de Winckelhoff, de Hoff in gen Sant en de Hof de Nieuwe Erven als tegenborg stelt.

In 1745 verklaart de eigenaar op dat moment, Peter Smiets, dat hij al zijn rechten op de goederen te Belfelt, de Nieuw Erff genaamd, alsmede de landerijen in het Sant, met een gezamelijke oppervlakte van ongeveer 16 morgen heeft verkocht aan zijn broer.

Status: verdwenen

Geef een reactie