De industriële revolutie in Nederland was een geleidelijk proces dat plaatsvond gedurende de tweede helft van de 19e eeuw. In de stad Venlo nam het pas echt een vlucht nadat de stadsmuren in 1874 nadat de vestingwet van kracht werd en er buiten de stadsmuren gebouwd, gewoond en gewerkt kon worden.

Maar ook in tegelen vond een omschakeling plaats van handwerk naar machinearbeid in deze tijd. Steenfabrieken met hoge torens verschenen in het landschap.

Hetzelfde geldt voor Blerick, daar verschenen met name langs de van oudsher belangrijke wegen fabrieken.