Iemand, gewoonlijk een soldaat, een tijdelijk verblijf toewijzen in andermans woning