Een inundatieafdeling is een organisatie van personele en materiële middelen ten behoeve van de inundaties in een bepaald gebied; veelal onderverdeeld in inundatiestation of leiderschappen.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

Geef een reactie