Nu aan het laden
×

Inundatiekom

Inundatiekom

Een inundatiekom is een afzonderlijk deel van een inundatie, ingericht ten behoeve van het overbruggen van hoogteverschillen, en omsloten door waterkeringen in de vorm van hoger terrein en dijken of (steun)kaden, met daarin sluizen, duikers e.d. voor het in- en uitlaten van water.

(Bron: Stichting Menno van Coehoorn)

You cannot copy content of this page