Nu aan het laden
×

Italiëmolen

Italiëmolen

De Italiëmolen is een verdwenen watermolen in de wijk Klein Italië in de binnenstad van Venlo, die werd gebruikt als korenmolen.

Wanneer de oorspronkelijke molen precies is gebouwd, is niet geheel duidelijk. Wel bestaat het vermoeden, dat de molen door haar ligging in Klein Italië, een van de twee oudste stadswijken van Venlo, dateert uit de veertiende eeuw, en gezien het gegeven dat voor de stadsverheffing in 1343 al behoorlijk veel bebouwing in dat gedeelte van de stad aanwezig was wellicht zelfs uit de dertiende eeuw. De molen werd aangedreven door het water uit de Cedronsbeek. De molen werd hoofdzakelijk gebruikt om koren te malen. Ook diende het als pel- en oliemolen. Daarnaast zorgde de molen voor waterafvoer in de Maas.

In 1762 schijnt de molen te zijn afgebrand. De eigenaar van de molen, Jan Christiaan Verzijl, heeft daarna in 1786 de molen opnieuw opgebouwd. Hoewel sommige bronnen zeggen dat de molen tot 1917 is blijven staan, moet toch worden aangenomen dat de molen bij de slechting van de stadsmuren moet zijn afgebroken.

Status: verdwenen

You cannot copy content of this page