Het Julianapark is gelegen ten oosten van de stadskern. Tot in de 19e eeuwheeft op deze locatie de Elizeese Velden gelegen, net buiten de Keulsepoort. Dit betrof een buitengoed, waar regelmatig bals en concerten werden gegeven.

Het Julianapark was een rangeerterrein aan de voormalige Hamburgersingel (tegenwoordig Deken van Oppensingel) met een spoorverbinding naar Hamburg viaStraelen. Na de Tweede Wereldoorlog werd op het terrein het Julianapark aangelegd. Ondergronds liggen resten van de tussen 1867-1870 afgebroken vestingwerken, en vermoedelijk ook resten van de Enveloppe Van der Duyn. Verder zijn hier tegenwoordig enkele kleine stukken stadsmuur te vinden die tijdens het bouwrijp maken van de Maasboulevard beneden maaiveld zijn aangetroffen. Ook zijn er enkele voormalige taluds in het terrein herkenbaar. In de loop der jaren is de structuur van het park meerdere malen veranderd.

Zo is er in 1969-1970 het Museum van Bommel van Dam gebouwd, nadat het echtpaar, aan wie het museum haar naam dankt, vanuit Amsterdam naar Limburg verhuisde met een immense privé-collectie moderne kunst. Inmiddels is dit museum verhuisd en is er een foodhal geopend in het museumgebouw

In de jaren tachtig is de noordzijde van het park drastisch aangepast, met een meer open structuur, zodat de bewoners van het bejaardenhuis, dat eraan grenst, vrij zicht hadden op het park.

In 2000, tijdens de bouw van het Limburgs Museum (gevestigd aan de zuidkop van het park), werd het park opnieuw ingericht met een overzichtelijker karakter. Bij deze laatste herinrichting heeft de architect zich duidelijk laten inspireren door het New Yorkse Central Park.

Sinds 2005 staat aan de achterzijde van het Limburgs Museum, op een stervormig pleintje binnen een cirkel, een zuil met daarin de wereldvredesvlam. Directe aanleiding voor de oprichting van dit “monument” was de dood van René Steegmans.

In 2010 heeft de gemeenteraad van Venlo een nog durende studie gelast naar de mogelijkheden om onder het park een parkeergarage te bouwen.

Elk jaar, in het laatste weekend van de zuidelijke zomervakantie, wordt hier het Zomerparkfeest georganiseerd.

Geef een reactie