Kamerkoor Cabaletta is een gemengd kamerkoor in Venlo.

Het koor werd op 5 september 1989 opgericht door Jan Hornix, Ietske Titulaer en Elly Verwijk. Het koor brengt a-capella werken en werken met instrumentale begeleiding, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan koorwerken die in de regio doorgaans minder vaak worden gebracht.

Bron: Venloclopedie

Geef een reactie