Charles Jean Alexandre (Karel) Blumenkamp (Venlo, 8 juli 1807 – aldaar 29 juli 1896) was in de 19e eeuw meer dan zestig jaar dokter-geneesheer in Venlo.

Blumenkamp was de zoon van de uit Wetlaer in Pruisen afkomstige Henri Blumenkamp. Deze was stadsdokter/chirurgijn in Venlo en tevens officier van gezondheid voor de in de stad gelegerde soldaten. Karel studeerde geneeskunde in Luik en vestigde zich op 10 juli 1829 als arts in zijn geboorteplaats. In de beginjaren van zijn geneesheerschap was hij ook nog enige tijd verbonden aan het plaatselijke militaire ziekenhuis. Als arts stond hij in hoog aanzien bij de Venlose bevolking, wat bleek tijdens de viering van zijn 50- en 60-jarig jubileum. De halve stad liep uit om hem te feliciteren. Van 1861 tot 1891 was hij ook nog geneesheer van het R.K. Gasthuis Sint Jozef.

In de buurt van het Sint Jozef Gasthuis is later een straat naar hem vernoemd.

Geef een reactie