Hekpijler aan het begin van de oprijlaan van het vroegere landgoed
Hekpijler aan het begin van de oprijlaan van het vroegere landgoed

Kasteel Wylre is een verdwenen kasteel in de zuidelijke bantuin van Venlo, ter hoogte van de Wylderbeek.

Tot het landgoed behoorde onder andere de boerderijen Wylrehof en Hulsforthof, beiden met een aantal morgen akkerland. Het was waarschijnlijk het oudste kasteel van Venlo en stamde tenminste uit de 14e eeuw. Uit die periode stamt een perkament waarop wordt vermeld, dat er verder een molen, een broek, een hof (vermoedelijk wordt hiermee de Wylrehof bedoeld) en 7 morgen land in de richting van de Scholmanshof tot het goed behoorde, evenals een tweetal halve distelmolens.

Het kasteel werd gebouwd door de adellijke familie Van Wylre, die het enige tijd in bezit had. In 1480, tijdens een van de twee belegeringen van Venlo in dat jaar, vestigden de Engelsen zich op het landgoed, op kosten van de eigenaar. Toen zij het landgoed, en daarmee ook Venlo, verlieten, staken zij zowel het kasteel als de twee hoeven evenals de molen in brand, nadat zij eerst al het kaphout en het koren op het goed hadden weggevoerd.

Wapen van de familie op een hekpijler langs de oprijlaan
Wapen van de familie op een hekpijler langs de oprijlaan

Enige tijd later ging het landgoed over op de familie Van Nyvenheim. Nicolaas van Nyvenheim, pastoor van Kaldenkerken, liet door Willem Vinck in 1540 het hele goed Wylre, inclusief alle bezittingen, aan de armen van Venlo schenken, terwijl hij al zijn bezittingen in het kerspel Tegelen en in het gericht van Venlo liet schenken aan de stad, doch eveneens ten behoeve van de armen.

 

Status: verdwenen

Geef een reactie