Nu aan het laden
×

Kawei

Kawei

De Kawei is een verdwenen boerderij in de Blerickse buurtschap Zaarderheiken.

 

In de 15e eeuw ontstond in het gebied een nederzetting met een zestal boerderijen, waarvan de Kawei er een was. Tussen de 11e en 13e eeuw was er echter al sprake van ontginning. Het hele gebied behoorde destijds toe aan Godert van Wijlick, die het slot Grebben bewoonde en eigenaar was van de hofstede Baersdonck. Op de hoeve werd een halfman aangesteld, die de helft van de graanopbrengst aan Godert moest afstaan.

 

Net als de andere boerderijen in Zaarderheiken was ook de Kawei een gemengd bedrijf. De kernactiviteit was echter akkerbouw, en het vee werd voornamelijk gehouden vanwege de mest om de schrale gronden enigszins vruchtbaar te maken. Veel pachters moesten in de 17e en 18e eeuw na enige tijd weer stoppen, omdat zij de belastingen niet konden opbrengen. Naast de kerkelijke grondbelasting bestonden deze ook nog uit beestengeld en grote en kleine tienden. En de magere opbrengsten hielpen ook niet echt mee.

 

Door openstaande schulden zijn de nazaten van Godert van Wijlick de boerderijen in 1753 openbaar verkopen. Vanaf 1767 staan de boerderijen enkele jaren leeg, omdat ze vanwege achterstallig onderhoud onverkoopbaar blijken. In de Franse tijd ligt de ontginning van de heide nagenoeg stil. Vanaf de 19e eeuw is er weer bedrijvigheid in het gebied en wordt de ontginning voortgezet.

 

De Kawei was een typische hallenhuisboerderij. Dankzij recente opgravingen is nu bekend, dat het grondplan vierkant van vorm was. Het pand had aan de voorzijde een woongedeelte, gevolgd door een veestal en daarna een potstal.

 

Status: verdwenen

You cannot copy content of this page