Op de achtergrond de Lambertuskerk met op de voorgrond het kruispunt Leeuwerikstraat, Smeliënstraat en de Pepijnstraat. Deze situatie is gewijzigd bij de aanleg van het vastenavondkamp. Verschillende gebouwen zijn destijds gesloopt voor de nieuwe verbindingsweg.