Panorama van de klaaskerk
Bron: Public Domain

De geschiedenis van de Klaaskerk:

 • Het schippersgilde te Venlo stichtte in 1244 op de hoek Vleesstraat-Klaasstraat een kapel.
 • In 1399 namen de kruisheren de bediening van de kapel over en stichten een klooster.
 • Op 9 mei 1400 werd de eerste steen gelegd van het nieuwe klooster door pater Lubbertus van Bommel,
 • De verbouwde en vergrote kapel werd gewijd in 1433 door  de bisschop van Keulen.
 • In 1533 werd een pietà (een afbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria of engelen) geplaatst.
 • Van 1578 tot 1621 was de kerk in handen van de gereformeerden.
 • Verwoeste Klaaskerk
  Bron: Pinterest

  In 1797 sloten de Fransen het klooster en werden de gebouwen voor andere doeleinden in gebruik genomen.

 • In 1877 werd de kerk gerestaureerd door Pierre Cuypers en opnieuw in gebruik genomen,
 • Op 10 november 1879 werd de kerk geconsacreerd door mgr. Paredis, nu als hulpkerk van de St.Maartensparochie.
 • In 1889 kreeg de kerk een nieuwe klokkentoren, naar een ontwerp van architect Johannes Kayser.
 • In 1894 werd een rectoraat aan de kerk verbonden
 • Op 5 november 1944 werd de Klaaskerk bij een bombardement en daaropvolgende brand zwaar beschadigd
 • Op 1 maart 1945 werden de overgebleven gedeelten van de Klaaskerk gesloopt.

Zie ook:

 

Geef een reactie