Nu aan het laden
×

Kleine Hoeve

Kleine Hoeve

De Kleine Hoeve is een verdwenen boerderij in Belfeld.

De boerderij lag in het uiterste zuiden van Belfeld. Vermoedelijk was ze vanaf de stichting verbonden aan de Onderste Hof in Beesel, die vanaf de 15e eeuw in handen was van het Kruisherenklooster in Roermond. In de 16e eeuw werd de boerderij, vaak na betaling van dubbele tyns, verschillende malen beleend. Aan het einde van die eeuw, in 1596, aan jonker Derick Westrum (schuilnaam van Van Lom). In 1605 werd de boerderij vervolgens gedeeld. Adam Daemen, die in 1613, 1618 en 1623 burgemeester van Venlo was, betaalde in 1623 de cijns van de boerderji aan de Kruisheren van Roermond. Later werd deze cijns gedeeltelijk betaald door de rechtsgeleerde Caspar Romer, scholtis te Venlo, en jonker Van der Voort. Op 27 mei 1680 werden de goederen van de toenmalige eigenaar Willem Bisschops, met name de boerderij genaamd de Cleijn Hoeff onder Belfelt, bij openbare verkoop bij opbod op gerechtelijk bevel verkocht. Joannes Romer, nazaat van Caspar Romer en scholtis te Venlo, betaalde in 1683 zijn aandeel in de achterstallige cijns van de Kleine Hoeve over de afgelopen 26 jaar tot en met 1682. In 1690 werd een vierde deel van de Kleine Hoeve door het gerecht te Beesel ten laste van jonker Van de Voort openbaar verkocht aan het Venlose nonnenklooster Mariawee. Dit deel werd voor december 1696 overgenomen door de kruisheren.

In 1741 werd de hoeve door een brand volledig verwoest, maar vlak daarna werd de boerderij weer opgebouwd. De boerderij bleef in ieder geval nog bestaan tot 1842, blijkens een akte die in dat jaar werd opgemaakt. Eigenaar van de boerderij is volgens die akte ene A. Peeters, schepen van Tegelen.

Status: verdwenen

You cannot copy content of this page