Het klooster Nazareth in de buurtschap ‘t Ven werd in 1900/1901 gebouwd.

 

 

Het klooster is gebouwd in traditionele bouwstijl met elementen van Neorenaissance en Neo-Gotiek. In opdracht van deken Mares ontwierp de Venlose architect Henri Seelen het karakteristieke gebouw. In 1939 ontwierp de eveneens Venlose architect Jules Kayser de uitbreiding van het weeshuis. Het originele complex is beschermd en staat op de Lijst van rijksmonumenten in Venlo. De uitbreiding van Kayser, alsmede de bakstenen erfscheidingen aan zowel de voor- als achterzijde, zijn echter uitgesloten van deze bescherming.

De Liefdezusters der Congregatie van Onze Lieve Vrouwe uit Tilburg in het klooster een weeshuis en het Sint-Jozefgesticht, een opvanghuis voor onverzorgde en verwaarloosde kinderen. In 1910 werd er door de zusters ook een school opgericht. Tot in de jaren tachtig was Nazareth een tehuis voor jonge kinderen en tieners. In 1983 fuseerde Nazareth met het klooster van de zusters Dominicanessen, dichtbij de grens met Duitsland, en stichtte daar de Stichting Jongerenhulp -opvoeding en -begeleiding (SJOB).

Net als Abdij Ulingsheide in het buitengebied van stadsdeel Tegelen, is Nazareth in hoge mate gaaf bewaard gebleven en, in cultuurhistorisch en typologisch opzicht, zeldzaam.

Status: Rijksmonument

Geef een reactie