De Kloosterhof is een boerderij in Lomm.

De boerderij is gebouwd rond 1450 op een hooggelegen plek aan de Maas. Henric van Merwick, die destijds pastoor van Arcen was, schonk een stuk grond aan de Derde Orde van Sint-Franciscus, waarop deze het klooster Barbara’s Weerd stichten.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt het klooster in 1586 door Staatse troepen, onder leiding van Maarten Schenk van Nydeggen, verwoest. De bezittingen van het klooster worden in 1602 overgedragen aan het Sint-Agnetenklooster van de Zusters Franciscanessen in Straelen. Behalve het klooster zelf omvatten deze bezittingen ook 50 morgen bouwland, weide, een boomgaard en woeste gronden. Nadat het klooster in Straelen in de Franse tijd in België (Straelen behoorde in die tijd nog tot de Zuidelijke Nederlanden) wordt opgeheven, wordt in 1815 de Kloosterhof, inclusief acht morgens land, ingelijfd door Kasteel Arcen. Ook de Velden in Schandelo en de Steenmanshof in Wetten (Kevelaer) behoren dan al tot het bezit van Arcen.

De oude Kloosterhof bestond uit een woonhuis met stallen en een los liggende schuur. Tijdens een brand in 1879 is deze verwoest, maar een jaar later werd de boerderij door graaf Levin Wolff Metternich nabij het veer naar Lottum in gewijzigde vorm weer opgebouwd. Zijn initialen LWM zijn, samen met het jaartal 1880, nog te lezen in de voorgevel. Deze nieuwe Kloosterhof is een zogenaamde carréboerderij. De noordvleugel bevat het woongedeelte, alsmede een stal en een bedrijfsruimte. De zuidvleugel herbergt de grote graanschuur. Ook de zolders worden gebruikt voor opslag. In de oostgevel bevindt zich de grote poort die toegang biedt tot de binnenplaats.

Tegenwoordig is in de Kloosterhof de thuisbasis voor de natuurstichting Het Limburgs Landschap.Deze stichting heeft ten doel de natuurgebieden in de provincie Limburg te behouden en onderhouden. In 1987 is de boerderij in opdracht van de stichting gemoderniseerd. De 19e-eeuwse kelders met gemetselde troggewelven zijn bewaard gebleven. De grote schuur heeft nog steeds zijn oorspronkelijke bestemming. Wel zijn andere delen van de boerderij inpandig verbouwd tot kantoorruimten, met respect voor de authenticiteit van het gehele pand.

Status: bestaand object

Geef een reactie