Nu aan het laden
×

Koekoek

Koekoek

De Koekoek is een verdwenen boerderij in de buurtschap ‘t Ven.

De boerderij heeft waarschijnlijk gelegen in het huidige natuurgebied Zwarte Water. In vroeger tijden vond hier turfwinning plaats, en de boerderij is daarom vermoedelijk de uitvalbasis geweest van waaruit de turfstekers hun werk verrichtten.

Wanneer de boerderij is gebouwd, en wanneer of hoe zij is opgehouden te bestaan, is niet duidelijk. Vermoedelijk moet voor de precieze locatie worden gekeken naar de tegenwoordig in het gebied gelegen manege. Verder is ook niet veel duidelijk over de herkomst van de naam. Toch wordt beweerd dat de naam verwijst naar de vogel, die een broedparasiet is. Volgens mondelinge overlevering refereert de naam van de boerderij aan eenzelfde gedrag, waarbij de turfstekers de boerderij gebruikten om gemakkelijker hun gestoken turf aan de man te brengen.

In het natuurgebied komt nu nog de Koekoekstraat voor, die waarschijnlijk refereert aan de verdwenen boerderij. In dezelfde buurt moet ook de boerderij Zwartwaterhof hebben gelegen.

Status: verdwenen

You cannot copy content of this page