Het Koelbroek is een buurtschap in de Boekend. De buurtschap kenmerkt zich door een sterk natuurlijk karakter met als belangrijkste kenmerk een natuurgebied dat is gevormd door een oude Maasarm. In een periode van enkele millennia werd in het gebied veen gevormd.

In 1543 werd het gebied aangeduid als Kaelbroeck. Daarnaast komen in de archieven de spellingen Kalbroeck en Kaelbroick voor. Op de Tranchotkaart van 1805 wordt het gebied Kaalbroek genoemd, maar ook in de Hel werd gebruikt voor een deel van het gebied. De Boekendenaren spreken tegenwoordig van ‘t Brook, maar dat schept verwarring met het uitgestrekte gebied ‘t Brook, dat zich uitrekt van Hout-Blerick tot aan Ubroek.

In de 19e eeuw werd in het gebied turf gestoken en brandhout gekapt. Rond 1850 telde het gebied nog slechts 80 hectare en bestond grotendeels uit plassen met daarin enkele eilandjes. De gevangen aal, snoek en brasem werd verkocht op de Venlose weekmarkt. In de jaren 30 veranderde het gebied ingrijpend; de beek die door het gebied stroomde veranderde in een snelstromend kanaaltje, werd door de snellere stroming minder diep en de vissoorten maakten plaats voor waterplanten.

Intussen is het gebied volledig verland, maar de restanten van de oude Maasarm zijn nog steeds zichtbaar. Momenteel is het gebied tot natuurreservaat verklaard en telt nog slechts 65 hectare. De aanwezige grondsoorten zijn nu zand, veen en rivierklei. Door het gebied stroomt de Everlose Beek. In het reservaat komen bijzondere planten en diersoorten voor, zoals bedreigde vogelsoorten en insecten.

Geef een reactie